எச்சரிக்கை: நீங்கள் பதிவேற்றம் செய்வது எதுவாயினும் அது கண்காணிக்கப்பட்டு சரிபார்க்கப்பட்ட பிறகே இணையதளத்தில் வெளியிடப்படுகிறது.தவறான அல்லது தேவையற்ற பதிவேற்றங்கள் செய்வோர் சட்டப்படியான நடவடிக்கைகளுக்கு உள்ளாக நேரிடும் என்பதை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.மாணவர்களுக்கு பயன்பெறும் வகையிலான ஃபைல்களை மட்டும் பதிவேற்றம் செய்யுங்கள்.

தமிழில் டைப் செய்வதற்கு Ctrl+G கிளிக் செய்து டைப் செய்யலாம் அல்லது NHM Writers ௨ங்கள் கம்யூட்டரில் Install செய்து Alt+4 கிளிக் செய்து டைப் செய்யலாம்
வகுப்பு அல்லது தலைப்பை மாற்ற தேவைப்பட்டால் மாற்றிக்கொள்ளலாம்
பாடம் அல்லது துணைத்தலைப்பை மாற்ற தேவைப்பட்டால் மாற்றிக்கொள்ளலாம்
Browse
வெற்றிக்கு வழி புத்தகத்தின் அட்டை படம் அல்லது ஆசிரியர்கள் தங்களது படத்தை செலக்ட் செய்யவேண்டும்
புத்தகம் பற்றிய விவரம் அல்லது ஆசிரியர்கள் பற்றிய விவரங்கள் தரலாம்.
0%