எச்சரிக்கை: நீங்கள் பதிவேற்றம் செய்வது எதுவாயினும் அது கண்காணிக்கப்பட்டு சரிபார்க்கப்பட்ட பிறகே இணையதளத்தில் வெளியிடப்படுகிறது.தவறான அல்லது தேவையற்ற பதிவேற்றங்கள் செய்வோர் சட்டப்படியான நடவடிக்கைகளுக்கு உள்ளாக நேரிடும் என்பதை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.மாணவர்களுக்கு பயன்பெறும் வகையிலான ஃபைல்களை மட்டும் பதிவேற்றம் செய்யுங்கள்.

தமிழில் டைப் செய்வதற்கு Ctrl+G கிளிக் செய்து டைப் செய்யலாம் அல்லது NHM Writers ௨ங்கள் கம்யூட்டரில் Install செய்து Alt+4 கிளிக் செய்து டைப் செய்யலாம்
வகுப்பு அல்லது தலைப்பை மாற்ற தேவைப்பட்டால் மாற்றிக்கொள்ளலாம்
பாடம் அல்லது துணைத்தலைப்பை மாற்ற தேவைப்பட்டால் மாற்றிக்கொள்ளலாம்
நீங்கள் கொடுக்க விரும்பும் தலைப்பு ஆங்கில எழுத்துரு எனில் அப்படியே டைப் செய்யலாம் தமிழ் எழுத்துரு எனில் Ctrl+G என டைப் செய்து பிறகு வார்த்தைகளை டைப் செய்யவும்
நீங்கள் கொடுக்க விரும்பும் தயாரிப்பினை தயாரித்தவரின் பெயரை ஆங்கிலத்தில் டைப் செய்ய விரும்பினால் அப்படியே டைப் செய்யவும். தமிழில் டைப் செய்ய விரும்பினால் Ctrl+G என டைப் செய்து பிறகு வார்த்தைகளை டைப் செய்யவும்
நீங்கள் பதிவிட விரும்பும் ஃபைல் (PDF / PPT / Picture ) ஆகிய மூன்றில் ஏதேனும் ஒன்றாக மட்டுமே இருக்கவேண்டும்.சரியாக பதிவிடவும்
Browse
நீங்கள் கொடுக்க விரும்பும் ஃபைலை ௨ங்கள் கணினியிலிருந்து தெரிவு செய்யவும்.
Your personal contacts
நீங்கள் கொடுக்கும் தொலைபேசி எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரி ஆகியவை பார்வையாளர்களுக்குத் தெரியாது. இவை நிர்வாகத்தின் தகவலுக்காக மட்டுமே கேட்கப்படுகிறது
0%