தமிழில் டைப் செய்வதற்கு Ctrl+G கிளிக் செய்து டைப் செய்யலாம் அல்லது NHM Writers ௨ங்கள் கம்யூட்டரில் Install செய்து Alt+4 கிளிக் செய்து டைப் செய்யலாம்
(Text Detail / Photo / Video) கொடுக்க வேண்டியது எதுவோ அதனை செலக்ட் செய்துகொள்ளவும்
டெக்ஸ்ட்,போட்டோ,வீடியோ ஆகியவற்றுக்கான தலைப்பை தமிழிலோ ஆங்கிலத்திலோ டைப் செய்ய வேண்டும்
(2019-20/2020-21/2021-22....)எந்த கல்வியாண்டுக்கான தேர்வு என்பதை டைப் செய்ய வேண்டும்
Browse
பைல்களை செலக்ட் செய்யவேண்டும்
Your personal contacts
நீங்கள் கொடுக்கும் தொலைபேசி எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரி ஆகியவை பார்வையாளர்களுக்குத் தெரியாது. இவை நிர்வாகத்தின் தகவலுக்காக மட்டுமே கேட்கப்படுகிறது
0%